Den Helder - Doggersvaart 10A / 12

€ 105.000,-

Vooraanzicht
Bron: Google Earth
Vooraanzicht
Bron: Google Earth
Plattegrond
Bron: Google Earth
Plattegrond
Bron: Topografische Atlas

Algemene informatie

Circa 29,5 hectare best bloembollenland aan de Doggersvaart achter en nabij nr 10 a en 12 te Den Helder.

Rob en Nanda Tamis hebben besloten hun leven een andere wending te geven. Zij hebben Noordland og gevraagd om de verkoop van de landerijen te begeleiden en daarom kunnen wij U met veel genoegen, de volgende aanbieding doen;

Kadastraal bekend:
Gemeente: Den Helder
Sektie: C
Nummers: 10332, 10333, 11063 ged. 12358, 12359, 12436, 12438, 12439, 12546 en 12838
Totale grootte: circa 29,5 hectare


Bestaande uit:
Uitsluitend de landerijen. De waterhuishouding is in eigen beheer.

Een en ander volgens bijgaande kadastrale kaarten.

Aanvaarding:
Blootschoofs en vrij van pacht, in overleg na oogst 2014/2015, medio juli of zoveel eerder of later dan partijen overeenkomen. Er is circa 4 hectare beplant met twee-jarige lelies, dit komt vrij eind 2016.

Notariële overdracht:
De juridische levering en overdracht vinden plaats op nader te noemen datum, welke in de voorlopige koopovereenkomst in goed overleg zal worden bepaald. Enwel bij een notaris door koper genoemd, bij voorkeur het Zijper Notariskantoor.

Ontbindende voorwaarde: van verkoperskant geen

Bijzonderheden:
Landerijen zijn bijzonder geschikt voor alle voorkomende cultures. In principe worden de gebouwen niet mee verkocht alhoewel hiertoe wel mogelijkheden zijn.
Als de gebouwen aan verkoper blijven moet in overleg een nieuwe toegang worden gecreëerd. Aan de Nieuweweg is recht van overpad voor perceelnummers 10332 en 12546, tezamen groot circa 6 hectare.

Waarborgsom:
Een waarborgsom wordt niet gevraagd, wel wordt een boetebeding gehanteerd van 15 % van de koopsom.

Courtage:
Beide partijen zijn 1 % makelaarscourtage verschuldigd aan Noordland o.g. (exclusief BTW) te verrekenen bij notarieel transport.

Behandeling vindt plaats in volgorde van aanmelding. Voor informatie en aanmelding:


Jan Hopman
Nollenweg 12
1756 CN ‘t Zand
tel: 0224-591482
mobiel: 06-22.499.707
e-mail: j.hopman41@hetnet.nl


Siem Broersen
Korte Ruigeweg 32
1757 GN Oudesluis
tel: 0224-591956
fax: 0224-593122
mobiel: 06-53.28.06.54
e-mail: s.broersen@kpnmail.nl

Adres:

Doggersvaart 10A / 12

Postcode:

1784PE

Plaats:

Den Helder

Prijs:

verkocht

Soort bouw:

Bestaand

Soort object:

Agrarisch land

Oppervlakte

295000 m²

Noordland OG - Groteweg 9 - 1756 CK - ’t Zand - tel: 0224 - 59 19 56 - fax: 0224 - 59 31 22 - info@noordlandog.nl - www.noordlandog.nl