Burgerbrug - Belkmerweg

Algemene informatie

VRIJBLIJVEND AANGEBODEN

Circa 3 ha zandland en 3,7 ha bouwland aan de Belkmerweg te Burgerbrug

De familie Boontjes van Burgerbrug hebben besloten een deel van hun vastgoed af te stoten.
Zij hebben Noordland og gevraagd om de verkoop van de landerijen te begeleiden en daarom
kunnen wij U met veel genoegen, de volgende aanbieding doen;

Kadastraal bekend: Gemeente: Zijpe
Sektie: G
Nummers: 464, 465, 466 en 2230
Totale grootte bouwland 3 ha 72 a 00 ca
Totale grootte zandland (2230) 3 ha 01 a 25 ca

Bestaande uit: uitsluitend de landerijen zonder opstallen

Een en ander volgens bijgaande kadastrale kaarten.
Koopsom zandland: € 90.000, = per hectare k.k.
Koopsom bouwland: € 50.000, = per hectare k.k.

Aanvaarding: Blootschoofs en vrij van pacht, in de staat waarin het zich
bevindt en in overleg na oogst 2019, begin november of zoveel eerder of later dan partijen overeenkomen.

Notariële overdracht: De juridische levering en overdracht vinden plaats op nader te
noemen datum, welke in de voorlopige koopovereenkomst in goed overleg zal worden bepaald. Enwel bij een notaris door
koper genoemd, bij voorkeur het Zijper Notariskantoor.

Ontbindende voorwaarde: voor verkoper geen
Bijzonderheden: toegang is met recht van overpad, land wordt opgeleverd zonder
betalingsrechten.
.
Waarborgsom: Een waarborgsom wordt niet gevraagd, wel wordt een
boetebeding gehanteerd van 10 % van de koopsom.
Courtage: Beide partijen zijn 1 % makelaarscourtage verschuldigd aan
Noordland o.g. (exclusief BTW) te verrekenen bij notarieel
transport.
Behandeling vindt plaats in volgorde van aanmelding.

Adres:

Belkmerweg

Postcode:

1754AA

Plaats:

Burgerbrug

Prijs:

verkocht

Soort bouw:

Bestaand

Soort object:

Agrarisch land

Oppervlakte

67300 m²

Noordland OG - Groteweg 9 - 1756 CK - ’t Zand - tel: 0224 - 59 19 56 - fax: 0224 - 59 31 22 - info@noordlandog.nl - www.noordlandog.nl