’t zand - bosweg 46B

 
 

Algemene informatie

Vrijblijvend aangeboden:


De Sunglory Group BV uit Schagerbrug heeft de makelaars van Noordland og verzocht hen te begeleiden bij de verkoop van hun onroerende zaken aan de Bosweg 46b te ’t Zand.

Te weten:

Sub A: schurencomplex, kassen, alsmede
alle erfverharding, staand en gelegen:
Bosweg 46 b, 1756 CJ te ‘t Zand,

Sub B: landerijen, tuinen, erven en ondergronden gelegen:
Bosweg 46 b, 1756 CJ te ’t Zand,

Sub C: kantoor, Bosweg 46 b, 1756 CJ te ‘t Zand

Kadastraal bekend: Gemeente Zijpe
Sectie H
Nummers 1691, 874 en 1655

Sub D: woning, Bosweg 46 a, 1756 CJ te ‘t Zand

Sub A bestaande uit: 1. schurencomplex groot circa 3000 m²
2. grote kas, 6-kaps 3100 m²
3. kleine kas, 8-kaps en 500 m²
4. circa 3000 m² erfverharding

Sub B bestaande uit: 1. 6 ha 05 a 57 ca bloembollenland
2. 1 hectare 50 are bouwblok (erf en ondergrond schuren en
kassen)

Sub C bestaande uit: 1. 2 verdiepingen à 180 m²
2. 5 kantoren en laboratoriumruimte, kantine met keukenblok,
ruimte voor netwerkapparatuur, CV-ruimte, spreekkamer en sanitair voor seizoen personeel met gescheiden heren en damesruimte en heren en damestoilet voor kantoorpersoneel.

Sub D bestaande uit: een woning met garage, erf tuin en ondergrond,
staand en gelegen Bosweg 46 a, 1756 CJ te ’t Zand en kadastraal bekend als zijnde:

Gemeente Zijpe, Sectie H, nummer 1327 en groot 1.308 m².
Sub A:

Schuur 1 en 2 zijn gebouwd in 1976 met gasbetonelementen, stalen spanten en een golfplatendekking. De isolatie in het schurencomplex is recentelijk vernieuwd.
Nummer 3 en 4 zijn gemetselde en met damwandprofiel afgewerkte schuren met een aluminium dekking welke wordt gedragen door wederom stalen spanten en houten gordingen. De aanbieding is inclusief droogwanden.

Het gehele complex is voorzien van 216 ampère.
Schuur 1 is groot circa 540 m² en verdeeld in 3 bewaarcellen. Schuur 4 is groot circa 930 m² waarvan zo’n 500 m² in gebruik is als celruimte en de rest als pakplaats cq. verwerkingsruimte.
Schuren 2 en 3 zijn tezamen groot circa 1860 m² en hoofdzakelijk in gebruik als verwerkingsruimte.

De totale inpandige celruimten beslaan circa 1700 m², er zijn 8 cellen. In cel 2,3,7 en 8 zijn droogwanden. Er zijn 8 automatische en twee overheaddeuren. Verder completeren de alarminstallatie, koel en verwarmingsinstallatie, de klimaatregeling en de moderne lichtlijnen een verzorgd geheel. Koelblokken en verdampers zijn van recente data.

Het schurencomplex is zeer goed bruikbaar voor de verwerking van de bloembollenkraam. Ook voor de veredeling, een ander tak van het bedrijf, is de outillage modern en ruim toereikend. De grote kas (1997), model breedkap, heeft betonnen paden en werkruimte.

De buizen in de kas worden verwarmd door de gasgestookte heetwaterketel van “Danstook” van het type VEH 630-732 kw. Er is een scherminstallatie en een luizendoek. Naast het weerstation en het waterreservoir is er natuurlijk een moderne klimaatregeling.

Ook de kleine kas (1985), model Venlowarenhuis heeft een weerstation, waterreservoir en klimaatregeling. De warmte komt hier van twee gasgestookte heet waterkachels van het type “Buderus Loganagass 097”. In de sluis is een betonnen ondergrond.
Tevens zijn aanwezig een 160 m² plastic boogkas en twee van 320 m².
De erfverharding bestaat uit circa 600 stelconplaten, sierbestrating en beton/asfalt.

Sub B:

De landerijen zijn van een uitstekende kwaliteit en behoren tot de betere van de Zijpe.
De toegankelijkheid vanaf de openbare verharde weg is goed. In deze aanbieding is de totale
7 hectare 55 are en 57 centiare verdeeld in 1 hectare 50 are bouwblok en 6.05.57 overige landerijen voor de teelt van alle voorkomende bloembollencultures.

Sub C:

Het moderne kantoor (2003) heeft een solide uitstraling en is geheel volgens huidige maatstaven vervaardigd. De buitenzijde van het schurencomplex is door een nieuwe outfit in de juiste verhouding met het kantoor gebracht. Een en ander biedt een representatieve indruk.
De woning is opgebouwd in spouw en heeft een inhoud van circa 475 m³. De staat van onderhoud is redelijk goed maar op sommige onderdelen behoeft op korte termijn te worden gerenoveerd.
Sub D:

Het zadeldak heeft een pannen dekking (sneldekkers) en de woning is volledig voorzien van thermopane beglazing. De indeling is traditioneel; kamer, keuken, bijkeuken, hal met toilet en douche, kantoor beneden. Boven zijn 4 slaapkamers met een vaste wastafel en een badkamer en toilet.
Er is een gasgestookte CV en er is aansluiting op het riool.
Het geheel is goed bereikbaar vanaf de openbare verharde weg. De ligging is landelijk.

De garage is voorzien van een mastieke dekking en grind. De vloer is beton en niet onderheid.
De oppervlakte is 3,5 x 6 = 21 m².

Er zijn geen onderaardse olietanks aangetroffen. Er is geen onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid. De bestemming van het geheel is “wonen”.

Een en ander zoals op bijlagen, fotomateriaal en kadastrale kaarten.

Volgens de Gemeentelijk bestemmingsplannen komen de bestemmingen overeen met het feitelijke gebruik van de gebouwen en percelen.
Deze aanbieding word gedaan onder inachtneming van ligging, grootte, kwaliteit, staat van onderhoud en rentabiliteit.
Er zijn naast de BP op H 1655 en 1691 en het recht van overpad naar achterliggende percelen, geen zakelijke of persoonlijke rechten bekent die inbreuk zouden maken op het volledige eigendomsrecht
=============Aanvaarding: Het geheel is contractueel verhuurd voor een bepaalde tijd aan Dümmen Orange.

Notariële overdracht: De juridische levering en overdracht vinden plaats op nader te
noemen datum, welke in de voorlopige koopovereenkomst in
goed overleg zal worden bepaald. Enwel bij een notaris door
koper genoemd. Bij voorkeur Het Zijper Notariskantoor.


Ontbindende voorwaarde: voor verkoper geen.
Bijzonderheden:

Als U een gedeelte, of een combinatie uit het geheel van deze aanbieding wilt kopen is dat
wellicht bespreekbaar.
Graag zouden wij deze optie met U bespreken in overleg met de heren v.d. Berg.


Waarborgsom: Een waarborgsom wordt niet gevraagd, wel wordt een boetebeding gehanteerd van 10 % van de koopsom.

Courtage: Beide partijen zijn 1 % makelaarscourtage verschuldigd aan Noordland o.g. (exclusief BTW) te verrekenen bij notarieel transport.

Behandeling vindt plaats in volgorde van aanmelding.

Adres:

bosweg 46B

Postcode:

1756CJ

Plaats:

’t zand

Prijs:

op aanvraag

Soort bouw:

Bestaand

Soort object:

Bedrijfsruimte

Oppervlakte

1 m²

Noordland OG - Groteweg 9 - 1756 CK - ’t Zand - tel: 0224 - 59 19 56 - fax: 0224 - 59 31 22 - info@noordlandog.nl - www.noordlandog.nl